آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:ماهی کبابی بر روی آتش

در این فیلم میبینیم ماهی پس از تمیز شدن و مزه دار شدن به سیخ کشیده شده و بر روی آتش به آرامی کباب میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …