آشپزی در آذربایجان:ماهی کبابی بر روی آتش

در این فیلم میبینیم ماهی پس از تمیز شدن و مزه دار شدن به سیخ کشیده شده و بر روی آتش به آرامی کباب میشود.

دکمه بازگشت به بالا