آشپزی در آذربایجان:ماهی شکم پر سرخ شده در هوای برفی در طبیعت

در این فیلم که در در هوای برفی ماهی ها با سبزی جات معطر پر شده و سرخ و سر میشود.

دکمه بازگشت به بالا