آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:ماهی شکم پر سرخ شده در هوای برفی در طبیعت

در این فیلم که در در هوای برفی ماهی ها با سبزی جات معطر پر شده و سرخ و سر میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …