آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:ماهی سرخ شده با لیمو تازه

در این فیلم نحوه سرخ کردن ماهی سرخ شده طعم دار شده را میبینیم که همراه لیمو و سبزیجات تازه و گوجه سرو میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …