آشپزی در آذربایجان:غذای اصیل آذری با گوشت و سبزیجات

در این فیلم نحوه درست کردن غذایی را میبینیم که در آن از گوشت و سبزیجات آستفاده شده که در خمیر پیچیده میشود.

دکمه بازگشت به بالا