آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:غذای اصیل آذری با گوشت و سبزیجات

در این فیلم نحوه درست کردن غذایی را میبینیم که در آن از گوشت و سبزیجات آستفاده شده که در خمیر پیچیده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …