آشپزی در آذربایجان:غذای آذری با ارد و سبزیجات

در این فیلم نحوه درست کردن غذای آذری با آرد و سبزیجات تازه را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …