آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:غذایی آذری با خمیر و گوجه و فلفل دلمه

در این فیلم میبینیم چگونه در آذربایجان با خمیر و میوه هایی همچون گوجه و فلفل دلمه غذا درست میکنند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …