آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:طبخ دلمه به همراه چای آلبالو در طبیعت آذربایجان

در این فیلم نحوه درست کردن دلمه را در طبیعت نشان میدهد و آز چای آلبالو به عنوان نوشیدنی استفاده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …