آشپزی در آذربایجان:سوپ شیر با سبزیجات

در این فیلم نحوه درست کردن سوپ شیر با سبزیجات تازه را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …