آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:سوپ خوشمزه با گوشت و سبزیجات تازه

در این فیلم نحوه درست کردن سوپ مقوی با گوشت و سبزیجات تازه را در طبیعت آذربایجان نشان میدهد.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …