آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:ساندویچ خوراک گوشت

در این فیلم درست کردن غذایی آذری که به صورت ساندویچ هایی کوچک است و با گوشت و گوجع و پیاز و قارچ آماده میشود را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …