آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درسک کردن پیراشکی و کیک بر روی آتش به سبک آذری

در این فیلم نحوه درست کردن کیک و پیراشکی را بر روی آتش در طبیعت میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …