آشپزی در آذربایجان:درسک کردن پیراشکی و کیک بر روی آتش به سبک آذری

در این فیلم نحوه درست کردن کیک و پیراشکی را بر روی آتش در طبیعت میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا