آشپزی در آذربایجان:درست کردن کیک و کمپوت توت فرنگی

در این فیلم نحوه درست کردن کیک و کمپوت و سایر مشتقات توت فرنگی را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …