آشپزی در آذربایجان:درست کردن کیک و مربا با هلو زعفرانی

در این فیلم میبینیم که یک زن اذری چگونه با هلو کیک و مربا برای زمستان خود درست میکند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …