آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن کیک و مربای آلبالو

در این فیلم نحوه درست کردن کیک و مربای و سایر مشتقات با آلبالو را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …