آشپزی در آذربایجان:درست کردن کیک بر وری آتش

در این فیلم نحوه درست کردن کیک بر روی آتش را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا