آشپزی در آذربایجان:درست کردن کمپوت تمشک و مرغ تنوری

در این فیلم درست کردن کمپوت تمشک و مربای تمشک و مرغ بریان را برای ناهار میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا