آشپزی در آذربایجان:درست کردن کمپوت تمشک و مرغ تنوری

در این فیلم درست کردن کمپوت تمشک و مربای تمشک و مرغ بریان را برای ناهار میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …