آشپزی در آذربایجان:درست کردن کدو با برنج

در این نحوه پخت کدو و آماده کردن آن به همراه برنج را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا