آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن کباب تاوه ای با سیب زمینی سرخ کرده

در این فیلم نحوه پخت کباب تاوه ای به همراه سیب زمینی سرخ کرده را در طبیعت میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …