آشپزی در آذربایجان:درست کردن کباب بوقلمون بر روی آتش با بادمجان و گوجه

در این فیلم پخت کباب بوقلمون بر روی آتش به همراه گوه م بادمجان سیخی را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …