آشپزی در آذربایجان:درست کردن چلو ماهی با ماهی سرخ شده

در این فیلم نحوه آماده کردن ماهی برای چلو ماهی را در آشپزی آذری میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا