آشپزی در آذربایجان:درست کردن چلو ماهی با ماهی سرخ شده

در این فیلم نحوه آماده کردن ماهی برای چلو ماهی را در آشپزی آذری میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …