آشپزی در آذربایجان:درست کردن چای آتیشی در طبیعت

در این فیلم نحوه درست کردن چای آتیشی در طبیعت را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا