آشپزی در آذربایجان:درست کردن پیتزا به روش آذری

در این فیلم درست کردن غذایی همچون پیتزا را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا