آشپزی در آذربایجان:درست کردن پیتزا با تخم مرغ در تنور

در این فیلم میبینیم که خانواده روستایی تنور خود را میسازند و در آن نان را پخت میکنند و در انتها با تخم مرغ پیتزا درست منکنند.

دکمه بازگشت به بالا