آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن پیتزا با تخم مرغ در تنور

در این فیلم میبینیم که خانواده روستایی تنور خود را میسازند و در آن نان را پخت میکنند و در انتها با تخم مرغ پیتزا درست منکنند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …