آشپزی در آذربایجان:درست کردن پیتزای آتشی

در این فیلم نحوه درست کردن پیتزا در طبیعت بر روی آتش را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا