آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن پیتزای آتشی

در این فیلم نحوه درست کردن پیتزا در طبیعت بر روی آتش را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …