آشپزی در آذربایجان:درست کردن پنیر برای یک صبحانه عالی

در این فیلم مشاهده میکنیم چگونه زنان آذربایجانی پنیر و ماست خود را آماده میکنند.

دکمه بازگشت به بالا