آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن پنیر برای یک صبحانه عالی

در این فیلم مشاهده میکنیم چگونه زنان آذربایجانی پنیر و ماست خود را آماده میکنند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …