آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن پاچه گاو به سبک آذری

در این فیلم نحوه درست کردن پاچه گوسفند و درست کردن غذایی خوشمزه با آن را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …