آشپزی در آذربایجان:درست کردن نرگسی اسفناج و تخم مرغ

در این فیلم درست کردن صبحانه ای که ما به آن نرگسی میگیم را در کشور آذربایجان میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا