آشپزی در آذربایجان:درست کردن نرگسی اسفناج و تخم مرغ

در این فیلم درست کردن صبحانه ای که ما به آن نرگسی میگیم را در کشور آذربایجان میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …