آشپزی در آذربایجان:درست کردن نان در تنور در هوای سرد زمستانی

در این فیلم میبینیم که این زن روستایی چگونه به زیبایی نان خود را در تنور آماده میکند.

دکمه بازگشت به بالا