آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن نان در تنور در هوای سرد زمستانی

در این فیلم میبینیم که این زن روستایی چگونه به زیبایی نان خود را در تنور آماده میکند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …