آشپزی در آذربایجان:درست کردن نان در تنور روستایی

در این فیلم نحوه درست کردن نان در تنور توسط زن روستایی را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا