آشپزی در آذربایجان:درست کردن نان در تاوه بر روی آتش

در این فیلم نحوه درست کردن نان در تاوه بر روی ذغال را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا