آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن نان در تاوه بر روی آتش

در این فیلم نحوه درست کردن نان در تاوه بر روی ذغال را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …