آشپزی در آذربایجان:درست کردن مربا و شربت آلبالو

در این فیلم میبینیم زنان آذری چگونه مربای آلبالو را درست میکنند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …