آشپزی در آذربایجان:درست کردن لواشک آلو

در این فیلم نحوه درست کردن لواشک آلو و لوشی با استفاده از میوه های تازه نشان داده میشود.

دکمه بازگشت به بالا