آشپزی در آذربایجان:درست کردن لبنیات محلی با شیر تازه گاو

در این فیلم نحوه درست کردن لبنیات تازه آز شیر تازه گاو را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا