آشپزی در آذربایجان:درست کردن لبنیات محلی با شیر تازه گاو

در این فیلم نحوه درست کردن لبنیات تازه آز شیر تازه گاو را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …