آشپزی در آذربایجان:درست کردن قطاب با سبزیجات تازه

در این فیلم نحوه درست کردن قطاب را با سبزیجات و سرو شدن آن با دوغ را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا