آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن غذای اصیل آذری با گوشت

در این فیلم نحوه درست کردن غذایی اصیل آذری را با گوشت و سبزیجات و سیب زمینی که در خمیر پیچیده میشود را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …