آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن غذای آذری با پیاز و گوجه

در این فیلم نحوه درست کردن غذای آذری با مواد گیاهی و سبزیجات را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …