آشپزی در آذربایجان:درست کردن شیره توت زرد

در این فیلم میبینیم چگونه از توت زرد در آذربایجان شیره گرفته میشود.

دکمه بازگشت به بالا