آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن شیره توت زرد

در این فیلم میبینیم چگونه از توت زرد در آذربایجان شیره گرفته میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …