آشپزی در آذربایجان:درست کردن شربت و مربای هندوانه

این فیلم نشان میدهد چگونه از مغز هندوانه برای درست کردن مربا استفاده میشود همچنین پوشت آن را چگونه میتوان تبدیل به یک ماده غذایی کرد.

دکمه بازگشت به بالا