آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن شربت و مربای هندوانه

این فیلم نشان میدهد چگونه از مغز هندوانه برای درست کردن مربا استفاده میشود همچنین پوشت آن را چگونه میتوان تبدیل به یک ماده غذایی کرد.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …