آشپزی در آذربایجان:درست کردن سوپ با سبزیجات تازه و گوشت ماهی

در این فیلم نحووه درست کردن سوپ با انواع سبزیجات و گوشت ماهی را در طبیعت بکر آذربایجان میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا