آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن سوپ با سبزیجات تازه و گوشت ماهی

در این فیلم نحووه درست کردن سوپ با انواع سبزیجات و گوشت ماهی را در طبیعت بکر آذربایجان میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …