آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن سوپ با خمیر دست ساز و آب گوشت

در اینفیلم نحوه درست کردن سوپ با خمیر دست ساز و آب گوشت را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …