آشپزی در آذربایجان:درست کردن سمنو به روش آذربایجانی با گندم

در این فیلم نشان داده میشود در کشور آذربایجان با جوانه گندم چگونه غذایی همچون سمنو درست میشود.

دکمه بازگشت به بالا