آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن سمنو به روش آذربایجانی با گندم

در این فیلم نشان داده میشود در کشور آذربایجان با جوانه گندم چگونه غذایی همچون سمنو درست میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …