آشپزی در آذربایجان:درست کردن سمبوسه سبزیجات

در این فیلم نحوه درست کردن سمبوسه و قطاب را باسبزیجات میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا