آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن ساندویچ همبرگر

در این فیلم درست کردن ساندویچ همبرگر را به سبک روستایی میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …