آشپزی در آذربایجان:درست کردن ساندویچ همبرگر

در این فیلم درست کردن ساندویچ همبرگر را به سبک روستایی میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا