آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن ساندویچ مرغ به سبک آذری

در این فیلم میبینیم مردم آذربایچان چگونه با مرغ ساندویچ درست میکنند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …