آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن رب گوجه فرنگی سر زمین کشاورزی

درست کردن رب گوجه توسط زن آذری که در این فیلم آن را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …