آشپزی در آذربایجان:درست کردن رب گوجه فرنگی سر زمین کشاورزی

درست کردن رب گوجه توسط زن آذری که در این فیلم آن را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا