آشپزی در آذربایجان:درست کردن دیزی با گوشت قرمز به همراه میوه های کبابی

در این فیلم دیزی را میبینیم که به زیبایی پخته میشود و همچنین فلفل دلمه و گوجه را که بر روی ذغال کباب میشود.

دکمه بازگشت به بالا