آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن دیزی با گوشت قرمز به همراه میوه های کبابی

در این فیلم دیزی را میبینیم که به زیبایی پخته میشود و همچنین فلفل دلمه و گوجه را که بر روی ذغال کباب میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …