آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن دمپختک با گوشت گوسفند

در این فیلم نحوه درست کردن دمپختک به همراه گوشت قرمز نشان داده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …