آشپزی در آذربایجان:درست کردن دمپختک با گوشت گوسفند

در این فیلم نحوه درست کردن دمپختک به همراه گوشت قرمز نشان داده میشود.

دکمه بازگشت به بالا