آشپزی در آذربایجان:درست کردن خوراک بادمجان و گوجه

در این ویدئو میبینیم که یک زن روستایی چگونه مواد آولیه را برای آشپزی از زمین ها کشاورزی جمع میکند و به آشپزی مشغول میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …