آشپزی در آذربایجان:درست کردن جوجه کباب به سبک آذربایجانی

در این فیلم نحوه درست کردن جوجه کباب همراه فلفل دلمه و گوجه را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا