آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن جوجه کباب به سبک آذربایجانی

در این فیلم نحوه درست کردن جوجه کباب همراه فلفل دلمه و گوجه را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …