آشپزی در آذربایجان:درست کردن ته چین آذربایجانی

در این فیلم نحوه پخت ته چین به سبک اذربایجانی به همرا سبزیجات تازه در طبیعت اذرباینجان نشان داده میشود.

دکمه بازگشت به بالا