آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:درست کردن ته چین آذربایجانی

در این فیلم نحوه پخت ته چین به سبک اذربایجانی به همرا سبزیجات تازه در طبیعت اذرباینجان نشان داده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …